แก้ปัญหา Skype เข้าไม่ได้... สำหรับเมื่อวานนี้ใครที่ใช้งานอยู่แล้วจู่เกิดใช้ไม่ได้ทาง ซึ่งทางทีมงาน TukkaeIT ก็ใช้ Skype เหมือนกัน และเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน คนที่ไม่รู้จักคงมองไม่ออกว่ามันจะรายแรงอะไรนัก โปรแกรม Skype ก็จะคล้ายๆกับ MSN สามารถคุยผ่าน Video Call หรือ Voice Call ล่าสุดสามารถ Video Call ได้พร้อมกันมากกว่า 2 คนได้อีกด้วย ซึ่ง Skype จะช่วยประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ไปเยอะเลย ข่าวนี้ล่าสุดทาง Skype ได้ Tweet ผ่านทาง @Skype เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้

สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหา
ใครที่ใช้ Windows ละก็ขอนำภาพตัวอย่างมาให้ลองแก้ตามกันเลยเจอปัญหาขึ้นแบบนี้ให้ปิดไปก่อน
จากนั้นไปที่ Start แล้วกด Run จากนั้นให้พิมพ์ %appdata%\skype
ทำการลบไฟล์ shared.xml เสร็จแล้วก็ให้ restart Skype และเข้าใช้งานใหม่ ก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม ^^


สำหรับใครที่ใช้ OS อื่น สามารถติดตามวิธีการแก้ไขที่นำมาจากทางเว็บไซต์ของ Skype ได้ดังนี้

Windows

1. If the Skype icon is displayed in the system tray at the bottom right of the screen, right-click it and select Quit.
2. Click Start, type "run" and press Enter. (On Windows XP: Click Start and then Run.)
3. Type "%appdata%\skype" and click OK.
4. Locate and delete the file shared.xml. The file may be displayed as shared if file extensions are not displayed by default on your computer.

If you cannot find this file:

1. Click Start, type "run" and press Enter. (On Windows XP: Click Start and then Run.)
2. Type "control folders" and click OK.
3. In the View tab, ensure that Show hidden files and folders is enabled.
4. Repeat the instructions from the beginning.
5. Restart Skype.

Mac
1. Open Finder and locate the following folder: ~/Library/Application Support/Skype
2. Delete the file shared.xml.
3. Restart Skype.

The ~ sign means your home folder. You can find your home folder by opening Finder and selecting Go > Home from the menu bar or pressing Command (Apple), Shift and H keys at the same time.

Linux
Go to the following folder: /home/YourLinuxUserName/.Skype
Delete the file shared.xml.
Restart Skype.

ที่มา :heartbeat.skype